První zmínka o domě Minettiů pochází z 16. století, přesněji z roku 1510. Další záznam, téměř o sto let mladší, hovoří o požáru v roce 1604, který stavbu kompletně zničil, avšak po roce 1629 byla znovu vybudována. Během roku 1678 koupil dům č. 474 milánský rodák František Minetti de Fortuna, který v té době vlastnil i vedlejší dům č. 475 „Na Ostrém rohu“. Ten náležel kdysi významnému rodu Junkerů a v roce 1459 v něm při svém prvním pobytu v Chebu bydlel český král Jiří z Poděbrad. Jelikož patřily jednomu majiteli, byly oba domy spojeny, vedeny společně v knihách a označovány jako „horní“ a „dolní“ až do roku 1751, kdy byly opět rozděleny.

Rod italských přistěhovalců Minettiů se navždy zapsal do dějin města. František Minetti byl od roku 1672 členem městské rady, za života jeho syna Jiřího Ondřeje byl v letech 1703 – 1711 v jeho domě doživotně internován význačný srbský revolucionář vévoda Jiří Brankovič. Vedl srbský národně osvobozenecký boj proti Turkům a později usiloval o vytvoření samostatného srbského státu. Pochován je na hřbitově ve Sv. Kříži. O Brankovičově pobytu v Chebu se zmiňuje sám jeho věznitel Jiří Ondřej Minetti ve své kronice (1715), která je pokusem o sepsání světových dějin s přihlédnutím k dějinám Chebu. Rodinnou korespondenci Minettiů s pečetí, prozrazující tvar erbu, naleznou zájemci v Okresním archivu v Chebu.

Dům Minettiů je zároveň rodištěm světoznámého klavíristy Rudolfa Serkina.

Odedávna pohostinná je střecha domu č. 474, v němž se tvořila historie. Štěstěnu si dal do přídomku jeho dřívější majitel a důkazem Vaší šťastné doby je návštěva restaurace Fortuna.

V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY JSOU OD PONDĚLÍ 25.5. OTEVŘENY I VNITŘNÍ PROSTORY RESTAURACE.